Tuesday, November 8, 2011

QUANG DŨNG: "những hiệp sĩ mang cây bút vì con người mà xông pha mà hy sinh"

Trăn trở của Quang Dũng để được đích thực là mình. Ông cũng chỉ rõ con đường làm con người bị tha hóa , biến một số những người thực có năng lực trở thành những kẻ đa nhân cách. Quang Dũng và nhiều nhân cách khác đã quá trung thực với bản thân và với cuộc sống mà không biến dị nổi, mà có giả biến dị được- như con thằn lằn đổi màu- thì chắc gì đã có ai cho tồn tại. Ngoài những vấn đề ấu trĩ của đường lối lúc đó, có các động lực khác- tham vọng hơn người và sự ghen tức của những kẻ kém tài- sẽ đẩy cuộc đời ông vào sự cùng kiệt, loại ông ra khỏi dòng chảy mà ông đã "quyết hiến dâng cả tim óc và máu nóng".
http://www.viet-studies.info/LaiNguyenAn_QuangDung_MayYNghiVeTho.htm


Ngày nay, xây dựng lại tương lai cho Dân tộc chỉ có một con đường đó là làm cho nước Việt đồng nghĩa với những NHÂN CÁCH "nhiều khí khái, có nhiều tự trọng và có một cái ý thức rõ rệt về trách nhiệm của mình" cộng với những giá trị đa văn hóa trong một thế giới với khoảng cách giữa các dân tộc đang thu ngắn hơn bao giờ hết!

No comments:

Post a Comment