Wednesday, November 9, 2011

Cảm xúc của Thùy Minh: "Khi đàn ông tuyệt vọng"

Thật thú vị, Thùy Minh có cái nhìn rất vật chất về cái sự chưa được văn minh lắm của đàn ông nước mình. Thay vì thái độ đó có thể vì không tự tin để bắt quen, hay còn e dè do văn hóa mình coi cái sự thấy gái đẹp sấn lại làm quen là sỗ sàng, v.v. thì nàng nhìn thấy đó là do nhu cầu ở phía thấp chưa được thỏa mãn nên chưa dám đối diện phía trên...http://sgtt.vn/Nguyet-san/Phong-cach/154968/Dan-ong-huyt-sao-khi-tuyet-vong.html

Về phần nào đó cách nhìn hay ho này có liên quan tới cái lý thuyết của Maslow về need hierarchy- khi nhu cầu bậc thấp như tứ khoái và cao hơn chút là tiền bạc địa vị chưa thỏa mãn thì người ta chưa vươn tới cái nhu câù hoàn thiện con người; http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow's_hierarchy_of_needs

Về phần mình, Thùy Minh có biết gái Tây nghĩ gì về đàn ông Việt mình không? Sự khác biệt văn hóa lý giải những khác biệt về ứng xử, lựa chọn và nhiều điều khác nữa... http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201111/Loi-tran-tinh-cua-co-Tay-e-ve-viec-bi-dan-ong-Viet-che-2108882/

No comments:

Post a Comment