Friday, November 11, 2011

Con trai thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đề bạt làm thứ trưởng Bộ Xây dựng

Sinh năm 76, nếu có năng lực, đến tuổi 35 làm thứ bộ trưởng chẳng phải là chuyện lạ trong các thể chế dân chủ. Còn ở nước Việt mình trong cái cơ chế xã hội hiện tại, dù có tài đến đâu, nếu không là con bố Dũng thì làm sao có thể lên được thế này. Chỉ mong là Nguyễn Thanh Nghị, dù sao cũng đã được học hành tử tế, lại nhờ cha mà không phải uốn mình luồn lách, không phải thủ đoạn bon chen thất nhân cách, sẽ làm quan một cách tử tế cho dân tộc được nhờ.
 http://vanban.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD2011TTG.PDF?id=110160

Xem thêm tiểu sử: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Thanh_Ngh%E1%BB%8B

No comments:

Post a Comment