Sunday, November 6, 2011

Đạo diễn Yasujiro Ozu và chữ "VÔ"-sự tồn tại của nhân tính ngay cả trong những cơn điên dại mất nhân tính nhất của loài người

Cảm nhận sâu sắc của Đạo diễn Đặng Nhật Minh trong "OZU VÀ CÁI ĐẠO CỦA ÔNG" và nguồn gốc bất ngờ của chữ "VÔ": Nó được anh lính xâm lược có tên Yasujiro Ozu trong đạo quân viễn chinh Nhật xin nhà sư vô danh của đất nước Trung hoa đang bị chiếm đóng  phóng bút viết cho! Câu chuyện này xứng đáng cho sự gợi mở một tác phẩm về sự tồn tại của nhân tính ngay cả trong những cơn điên dại mất nhân tính nhất của loài người.

Và Ozu thực sự đã là một người tu hành, trọn vẹn trong nghệ thuật của mình!

Ozu's grave at Engaku-ji, Wikipedia
"Whilst in China during his war service, Ozu asked a Chinese monk to paint the character “mu” for him (an abstract concept loosely meaning “void” or “nothingness”). Ozu died painfully on his sixtieth birthday in 1963 of cancer and his tombstone in the temple of Engaku in Kita-Kamakura bears the inscription “mu” from the monk’s painting that he had kept all his life.http://www.sensesofcinema.com/2003/great-directors/ozu/

Đặng Nhật Minh: http://www.viet-studies.info/DangNhatMinh/DangNhatMinh_Ozu.htm

No comments:

Post a Comment