Saturday, October 29, 2011

Một dân tộc không biết sử dụng trí tuệ của mình thì dân tộc ấy sớm muộn sẽ trở thành nô lệ!

Có một điều ai cũng thấy là các quan nghỉ hưu rồi mới ngấm cái đau thân phận bị bỏ rơi (bởi chính lũ lâu la xung quanh). Khi không còn quyền lực trở lại làm dân mới thấm NỖI ĐAU DÂN TỘC bị chậm tiến, bị sỉ nhục (vì làm bậy (sự không hiệu quả khắp nơi trong xã hội cho thấy người có trách nhiệm không biết làm việc- problem solving!), vì tham nhũng, vì ăn cắp, vì xuất khẩu cô dâu, buôn bán phụ nữ trẻ em, xuất khẩu lao động làm thuê khắp nơi v.v. sự vô đạo đức tràn lan xã hội chúng ta đã không còn giới hạn trong mảnh đất hình chữ S...). Dù vậy còn thấm được nỗi đau, nỗi nhục này là họ còn trở lại được làm người dân có lương tâm!

Một xã hội lành mạnh như một bộ lọc tốt chọn ra được những trí tuệ tốt nhất cho sự phát triển dân tộc. Còn chúng ta thực sự đang có một bộ lọc ngược (inverse filter!), loại bỏ những người có năng lực và giữ lại những kẻ dốt, chỉ vì "Dùng kẻ dốt thì dễ sai khiến. Dùng người giỏi thì hay cãi, lại nhiều ý kiến" (Nguyễn Đình Hương, trích từ link dưới đây).

Với ông Nguyễn Đinh Hương, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương (= Lễ bộ hữu thị lang thời phong kiến!)- Phải sau ~ 20 năm nghỉ hưu rồi mới ngẫm ra sự tùy tiện cảm tính chết người (và làm hại Dân tộc) ấy trong công tác của mình:

- "Cơ chế chọn nhân tài của ta có khi vẫn lệ thuộc người lãnh đạo chủ chốt. Họ có công tâm hay không?"
- "Xuyên suốt của cả vấn đề nhân tài là dân chủtrách nhiệm. "
(Nguyễn Đình Hương, trích từ link dưới đây).


Nhưng nền DÂN CHỦ chỉ có khi mỗi con người biết tôn trọng nhân phẩm người khác và dám lắng nghe những ý kiến khác mình, và vì thế CON NGƯỜI như thế phải tiến hóa đến mức vứt được cái đuôi gia trưởng của mình!


http://bee.net.vn/channel/1988/201110/ong-Nguyen-dinh-Huong-dung-ke-dot-thi-de-sai-khien-1815546/

No comments:

Post a Comment