Monday, April 1, 2013

Trí thức, trí thức XHCN và văn hóa vô sản/công nông


GS Nguyễn Lân Dũng: Chất xám đang bị 'ném' vào kho lưu trữ (nguoiduatin.vn)


Vô hiệu hóa đa số trí thức bởi một thiểu số trí thức (boxitvn.net)

No comments:

Post a Comment