Tuesday, April 2, 2013

TỄU - BLOG: TOÀN CẢNH PHIÊN TÒA XÉT XỬ GIA ĐÌNH HỌ ĐOÀN TRÊN X...

TỄU - BLOG: TOÀN CẢNH PHIÊN TÒA XÉT XỬ GIA ĐÌNH HỌ ĐOÀN TRÊN X...:   NG ÀY 3.4.2013: -  Xét xử vụ “giết người, chống người thi hành công vụ” ở Tiên Lãng  (TT).  - Tòa bắt đầu xử Đoàn Văn Vươn (BBC). ...

No comments:

Post a Comment