Thursday, April 11, 2013

Bốn Phương: VỀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỦA NHÓM "CÙNG VIẾT ...

Bốn Phương: VỀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỦA NHÓM "CÙNG VIẾT ...:


Lê Đá Trẻ

Chủ Nhật, 07/04/2013

Tôi có vài điểm góp ý:

1) Về tính minh bạch của CVHP:

Tôi thấy nhiều người phản đối rất hồ đồ. Các giáo sư (GS) đã nói ngay từ đầu về ý kiến của người tham gia khảo sát và ý kiến của nhóm là độc lập. Và họ đã công bố rất rõ ràng ý kiến của những người tham gia khảo sát. Nhờ vậy mà chúng ta mới biết có hơn 85% số người muốn bỏ quy định về quyền lãnh đạo của Đảng CS, hơn 90% muốn tam quyền phân lập, hơn 90% không muốn quy định các lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng CS,...

Tuy nhiên tôi thấy có một điểm không minh bạch sau đây: Tôi đọc thấy giáo sư Ngô Bảo Châu (NBC) bên trang Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP) có đưa lên 2 ý kiến khác nhau về giữ hay bỏ điều 4 của 2 người tham gia khảo sát: http://hienphap.net/2013/04/05/giu-hay-bo-dieu-4-y-kien-cua-hai-nguoi-tham-gia-khao-sat/

Ý kiến giữ điều 4 của người được nêu lên làm ví dụ chính là của ông Bùi Đức Lại, vì ý kiến đó ông BĐL đã viết ở đây: http://hienphap.net/2013/02/27/thu-gui-nhung-nguoi-quan-tam-sua-doi-hien-phap-bui-duc-lai/

Và ý kiến đó đã được nhóm CVHP (trong đó có ông BĐL) đồng ý và viết lại ở phần đề xuất:http://hienphap.files.wordpress.com/2013/04/dexuat.pdf

Như vậy điều không minh bạch là:

- Nếu ông Bùi Đức Lại - người trong nhóm CVHP - đưa ra ý kiến giữ điều 4 nêu trên , thì việc gửi lên "ý kiến của 2 người tham gia khảo sát" là không minh bạch. Bởi lẽ ở đây không còn yếu tố khách quan nữa.
- Cho dù thật sự có một người tham gia khảo sát có ý kiến trùng khớp với ông BĐL thì tôi thấy người quân tử nên tránh sửa dép vườn dưa, sửa mũ vườn đào.

2) Về phân tích kết quả khảo sát của nhóm CVHP

Kết quả và phân tích kết quả khảo sát của nhóm CVHP được đăng tải tại địa chỉ:http://hienphap.files.wordpress.com/2013/03/phantich.pdf

Hình minh hoạ của Dân Luận: Ý kiến của Lớp 2 nằm gần với Lớp 3 và 4 hơn là Lớp 1.

- Tôi thấy lớp 2, ở 3 câu hỏi quan trọng nhất (quy định về quyền lãnh đạo của Đảng CS, tam quyền phân lập, và quy định các lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng CS), là gần lớp 3 và 4 hơn gần lớp 1. Không hiểu lý do gì các GS lại kết luận lớp 2 gần lớp 1 hơn (bảo thủ) (Mục 3 - trang 8)?

- Tôi cũng không hiểu cơ sở gì các GS kết luận "Trên thực tế, khi kể đến những người không có điều kiện tiếp xúc với Internet, chúng ta có thể suy xét rằng trung tâm của phổ ý kiến sẽ dịch nhiều hơn về phía lớp thứ 2, thay vì ở lớp thứ 3." ? Thậm chí các GS đưa đến một kết luận theo tôi là không có cơ sở khoa học nào "Mặc dù vậy, một cách không quá dè dặt chúng tôi cho rằng những người thuộc lớp thứ 2 sẽ là thước đo chính xác hơn cho cán cân về quan điểm và nhận thức chính trị của cộng đồng." ?

3) Về ý kiến giữ điều 4 của nhóm CVHP

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

Như vậy có thể hiểu là bộ máy nhà nước, ví dụ chức vụ thủ tướng, chủ tịch nước,... ngoài các đại biểu được cử bởi ĐCS ra tranh cử, còn có thể có các đại biểu không của ĐCS?

Và có thể hiểu nữa là nếu qua bầu cử tự do, có thể ĐCS sẽ chẳng có ai trúng cử, và như thế là vi hiến?

Như vậy để tránh khả năng vi hiến có thể xảy ra, thì phải làm thế nào với đề xuất này???

_________________

Cùng Viết Hiến Pháp - Kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến và phân tích số liệu :-----------------------------------------------------

Cập nhật: 08:02 GMT - thứ bảy, 6 tháng 4, 2013

Posted by thichhoctoan  April 1, 2013


No comments:

Post a Comment