Monday, April 1, 2013

Nông dân Việt Nam 2/4/2012: "Không có đất chúng tôi sống thế nào?"; "Anh Vươn vô tội"

TỄU - BLOG: 08h00: ĐÃ BẮT ĐẦU BIỂU TÌNH BÊN NGOÀI PHIÊN TÒA: Xuất phát từ Văn Giang lúc 03h, xe chở bà con Văn Giang và Dương Nội về Hải Phòng theo dõi phiên tòa xét xử công khai những n...

No comments:

Post a Comment