Sunday, April 7, 2013

Góp ý dự thảo hiến pháp cho vui?

Đã quyết thế này rồi (đọc "Hôm nay (8/4), bản dự thảo Hiến pháp mới nhất sẽ được trình Ủy ban dự thảo Hiến pháp sửa đổi.") thì bày ra góp ý tốn công tốn của của nhân dân làm gì ? Tính riêng Hà nội in nửa triệu tài liệu 132 trang (không kể bìa) khổ 16x22 cm2 !

Thường trực ban biên tập sửa đổi cho biết "Song cho đến thời điểm hiện nay, đã có hơn 20 triệu lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp. " thế mà riêng Bình dương đã có những hơn 44 triệu lượt ý kiến, chẳng hóa ra lãnh đạo Bình dương nói dối à?


No comments:

Post a Comment