Monday, April 1, 2013

TỄU - BLOG: HẢI PHÒNG ĐÊM TRƯỚC PHIÊN TÒA XÉT XỬ GĐ ĐOÀN VĂN V...

Dù tòa án HP có kết luận thế nào, Đoàn Văn Vươn và bi kịch của anh cùng gia đình đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc !

TỄU - BLOG: HẢI PHÒNG ĐÊM TRƯỚC PHIÊN TÒA XÉT XỬ GĐ ĐOÀN VĂN V...


No comments:

Post a Comment