Monday, April 1, 2013

TỄU - BLOG: HUY ĐỨC - NHỮNG QUẢ BOM ĐOÀN VĂN VƯƠN"Phiên tòa chắc chắn sẽ không kết thúc ngay cả khi bản án đã có hiệu lực. Tên tuổi của Đoàn Văn Vươn rồi sẽ còn vang. Chuyến tàu đi vào lịch sử của anh đủ chỗ để các vị thẩm phán và cả người đứng đầu chế độ quá giang. Vấn đề là họ chọn chỗ đứng trên bia miệng hay ở trong lòng hậu thế."

Chuyện của Vươn sẽ được ghi vào lịch sử, trên giấy trắng mực đen, lưu truyền mãi mãi, chứ đâu chỉ trên bia miệng dân gian!

TỄU - BLOG: HUY ĐỨC - NHỮNG QUẢ BOM ĐOÀN VĂN VƯƠN: Những Quả Bom Đoàn Văn Vươn Huy Đức 01-04-2013 Sẽ hiếm có phiên tòa nào được nhiều người quan sát như phiên tòa xét xử anh em nhà Đ...

No comments:

Post a Comment