Sunday, April 7, 2013

TỄU - BLOG: PHIÊN TÒA SƠ THẨM: AI CHỈ ĐẠO CHỐNG LẠI KẾT LUẬN C...

TỄU - BLOG: PHIÊN TÒA SƠ THẨM: AI CHỈ ĐẠO CHỐNG LẠI KẾT LUẬN C...: Xin mời chư vị đọc lại loạt bài về Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng, để thấy ngay sau khi Thủ tướng kết luận về vụ Tiên lãng, ông này đã chống Thủ tướng...

Đọc thêm: "Chủ nghĩa Phát-xít và chủ nghĩa Cộng sản" (chuyenthuongngayohuyen-blog)

No comments:

Post a Comment