Saturday, March 31, 2012

Công anh bắt tép nuôi cò

China's President Hu Jintao (L) and Cambodia's Prime Minister Hun Sen (R) drink champagne after witnessing a signing ceremony at the Peace Palace in the Office of the Council of Ministers in Phnom Penh March 31, 2012. Hu visits Cambodia from March 30 to April 2. REUTERS/Tang Chhin Sothy/POOL
Ảnh Reuter 31/3/2012
Trong xã hội chúng ta ngày nay có ai thực sự vì nước quên thân vì dân phục vụ? Trên thế giới ngày nay làm gì có cai thứ gọi là "chủ nghĩa quốc tế vô sản"? Trung quốc chỉ vì lợi ích dân tộc họ mà chiếm giật lãnh thổ/lãnh hải của dân tộc VN ta, dù họ có ban tặng Đảng CSVN bao nhiêu chữ vàng đi nữa. Hun-sen/nước Miên dù miệng nói biết ơn bộ đội giải phóng hy sinh bao nhiêu vạn giúp họ khỏi ách Polpot- do chính Trung quốc dựng lên- thì hôm nay vì tiền họ vẫn tôn Hồ Cẩm Đào làm bố! Ai tự lừa mình, hay bị lừa phỉnh thì là "ngu thì phải chịu thiệt" thôi!

Reuter hôm nay có bài thế này: "Hu wants Cambodia help on China Sea dispute, pledges aid". Cụ thể là Hồ Cẩm Đào đề nghị Hun-sen, đang là chủ tịch Asean, cắt bỏ các thảo luận về Biển Đông khỏi chương trình thảo luận của ASEAN. Đánh đổi lại, Hồ hứa nâng thương mại hai chiều Miên-Tàu lên 5 tỷ đô la vào năm 2017!

Hun-sen đáp lời thế này:
"Mặc dù các nước ASEAN khác muốn đưa vấn đề này ra thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh tại Phnom Penh vào thứ 3 tới, Miên chia sẻ niềm tin của Tàu rằng chuyện này không thể quốc tế hóa"
"Hun Sen told Hu that while other ASEAN countries would likely raise the issue at the body's two-day summit in Phnom Penh starting on Tuesday, Cambodia shared China's belief that the issue should not be "internationalized," according to Sri Thamrong.
25/4/2012: Còn đây là bài phân tich đầy đủ: THÔNG TẤN XÃ VIỆTNAM

CAMPUCHIA QUAY TRÒN TRONG QUỸ ĐẠO CỦA TRUNG QUỐC

Tài liệu tham khảo đặc biệt, Thứ ba, ngày 24/4/2012

No comments:

Post a Comment