Saturday, March 10, 2012

Nếu Trung Quốc cải cách chính trị?

VOA hôm qua đưa tin về phát biểu kêu gọi cải cách chính trị của Ôn Gia Bảo. Đây không phải lần đầu tiên ông phát biểu về điều này. Điều may mắn cho Trung quốc là vẫn có được những lãnh đạo cấp cao nhất có năng lực nhận thức và dũng cảm phát biểu chính kiến- dù điều đó đi ngược với chủ trương chính trị của chính Đảng CS TQ. Và cũng phải khen mức độ dân chủ nhất định trong Bộ chính trị và TƯ đảng CS TQ khi mấy năm nay ông Ôn vẫn được tiếp tục truyền bá niềm tin của mình.

Nghĩ lại đất nước ta: nếu vua quan nhà Nguyễn biết nghe những tiếng nói phản biện của Nguyễn Trường Tộ? Nếu Đảng CS Vietnam biết nghe ý kiến của những trí tuệ sáng suốt và dũng cảm của chính cán bộ Đảng như tướng Trần Độ và ông Trần Xuân Bách để dám dũng cảm đặt mọi đảng viên và mọi tổ chức Đảng dưới pháp luật để xây dựng một nền pháp quyền đồng thời với phát triển kinh tế thị trường? Đất nước ta hẳn đã tiến xa với hơn 20 năm qua...Hãy nhìn Nam Hàn tiến bộ thế nào từ ~1970 đến 1990!

15/3/2012: Vietnamnet đưa tin mạnh mẽ hơn: "TQ có nguy cơ đối mặt với một “thảm kịch lịch sử khác” kiểu như cách mạng văn hóa, trừ phi khẩn cấp tiến hành cải tổ chính trị - Thủ tướng sắp mãn nhiệm Ôn Gia Bảo cảnh báo." (đọc Thủ tướng TQ: Phải khẩn cấp cải tổ chính trị)

Đọc thêm:
http://sgtt.vn/Goc-nhin/128227/Neu-khong-cai-cach-chinh-tri-se-mat-tat-ca.html
http://vef.vn/2011-02-18-on-gia-bao-nha-cai-cach-lang-le-giua-long-dan-
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/09/110915_wen_jiabao_democracy.shtml

Tiếng Anh: Don't go back on reforms: Wen

No comments:

Post a Comment