Wednesday, March 21, 2012

Nghệ- thần dược giữa nhân gian: phòng chống bệnh Parkinson, ngừa trị ung thư

Nhớ lại cách đây trên 10 năm, các nhà hóa học Viện KH&CN Việt Nam muốn đưa sản phẩm Tinh nghệ ra thị trường, nhưng gặp khó vì các quy định về quản lý dược phẩm. Còn đây là kết qủa nghiên cứu mới nhất về nghệ không phải của các nhà KH Việt Nam:

Curcumin shows promise in attacking Parkinson's disease 
Scientists pinpoint how vitamin D may help clear amyloid plaques found in Alzheimer's
Curry spice component may help slow prostate tumor growth
Add some spice to your food and boost your disease-prevention power
Curcumin compound improves effectiveness of head and neck cancer treatment
Primary component in turmeric kicks off cancer-killing mechanisms in human saliva

Mua ở Việt Nam
http://dantri.com.vn/c7/s7-514888/phong-va-tri-ung-thu-bang-tinh-nghe.htm
http://tinhnghebathanh.com/

No comments:

Post a Comment