Sunday, March 4, 2012

Vẻ đẹp Hội An trong con mắt một nhiếp ảnh gia Singapore

Hãy giữ quê hương mãi Nhân hậu và Tươi đẹp
http://phototravelasia.blogspot.com/2012/02/v1-in-vietnam.html
http://phototravelasia.blogspot.com/2012/02/v1-in-vietnam-part-2.html
http://phototravelasia.blogspot.com/2012/02/v1-working-scene.html

No comments:

Post a Comment