Thursday, March 8, 2012

Phụ nữ nên di cư đi đâu- hay câu hỏi về Bình quyền và Hạnh phúc

Phụ nữ và nam giới là hai nửa không thể thiếu của một thế giới. Sự hoàn hảo chỉ có khi hai nửa ấy hòa hợp hữu cơ cả thiên chức và năng lực bảo tồn và phát triển gia đình và xã hội.

Một người bạn nhắc nhở rằng khi cả xã hội rầm rộ ngày chị em 8/3 cũng có nghĩa là chị em còn chưa được bình quyền. Nhưng đến bao giờ mới có một xã hội cả 365 ngày đều như 8/3 đây?

photo: Phụ nữ Latvia, Foreign Policy, March 7, 2012
Nhân dịp này, tờ Financial Times đăng bài dựa trên tổng kết của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 2011 về 5 nước có mức độ bình đẳng giới tốt nhất, đươc đánh giá theo những tiêu chí kinh tế, giáo dục, y tế, chính trị. Điều đáng ngạc nhiên là không cứ phải là nước giàu mới có sự bình đẳng giới tốt hơn (Five Surprisingly Good Places to Be a Woman):
1) Phi-lip-pin
2) Tây ban nha,
3) Nam phi và Lesotho
4) Lat-vi
5) Cu-ba

Trong khi đó báo cáo chỉ số phát triển con người của Liên hợp quốc 2011 liệt kê 10 nước hạnh phúc nhất thế giới không có nước nào có tên trong 5 nước trên mà đều là các nước có nền dân chủ phát triển (World's happiest countries: 1 to 187): 
1) Na-uy
2) Úc
3) Hà Lan
4) Mỹ
5) Niu Di lân
 .....
Rõ ràng, không phải cứ bình quyền về hình thức là có tất cả? Hạnh phúc là chỉ số mức độ thỏa mãn về cả vật chất và tinh thần hơn là chỉ số bình đẳng quyền lợi, vị trí xã hội-  mặc dù sự bình đẳng vô cùng quan trọng và là mục tiêu tiến bộ xã hội.

No comments:

Post a Comment