Sunday, April 1, 2012

Chúc mừng Dì Sưu và Liên đoàn Dân chủ Dân tộc Miến-điện Người dân Miến gọi Aung San Suu Kyi là Aunty Suu- Dì Suu. Đảng của bà, Liên đoàn Dân chủ Dân tộc (NLD) vừa giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử ngày hôm qua 1/4/2012 với ít nhất 19 trong tổng số 45 ghế quốc hội. (Kết quả cuối cùng 4/4/2012: Final Results—NLD Wins 43 of 44 Seats) Trong không khí ăn mừng tưng bừng của những người ủng hộ, và mặc dù kiệt sức và ốm vì vất vả trong chiến dịch tranh cửa, Bà Suu Kyi ra một thông báo nhắc nhở 


"Vào lúc này, mỗi thành viên NLD và tất cả những ai ủng hộ đều mừng vui. Nhưng chúng ta phải tránh những thái độ và hành động làm phiền lòng các thành viên và các đảng phái khác. Các thành viên NLD phải hết sức gìn giữ để thắng lợi của Nhân dân là một thắng lợi danh dự".
"It is natural that the NLD members and their supporters are joyous at this point," Suu Kyi said. "However, it is necessary to avoid manners and actions that will make the other parties and members upset. It is very important that NLD members take special care that the success of the people is a dignified one.""
Còn Nguyên Thủ tướng Miến, người vừa được tự do khỏi nhà tù chính quyền quân sự, nói "Tôi bỏ phiếu cho chính đảng phục vụ Nhân dân"
Dân chủ chính là sự tôn trọng ý nguyện, tình cảm, nhân phẩm của người khác, dù những điều đó có trái ngược với niềm tin của mình!

http://news.yahoo.com/myanmar-opposition-claims-election-win-suu-kyi-022642410.html
NLD Claims Suu Kyi Victory

No comments:

Post a Comment