Thursday, March 29, 2012

Chuyện anh Vươn tới hạn 30/3/2012: con kiến mày kiện củ khoai?

Để lâu cứt trâu hóa bùn! Cập nhật Vụ cưỡng chế Tiên Lãng: Kéo dài thời gian vì "phức tạp" (15/10/2012)

Dù câu thành ngữ có nguồn gốc thế nào thì thân phận cái giun cái kiến vẫn muôn đời gắn với người dân lương thiện trong mọi xã hội nhiễu nhương.

Chuyện anh Vươn những ngày nóng bỏng qua rồi khi báo chí rời thật xa Cống Rộc, nhường chỗ cho cái mong manh của chút lương thiện của các cấp chính quyền và đoàn thể Hải Phòng.
Một đảng mà không biết sửa chữa khuyết điểm là một đảng hỏng 

Và hôm nay, đến hạn đây: xem tin trên GIÁO DỤC VIỆT NAM:

Rồi vẫn có những lời huấn thị thế này: Báo chí cần tiên phong đấu tranh chống tham nhũng

No comments:

Post a Comment