Monday, September 2, 2013

TÂM SỰ Y GIÁO: MỘT BÀI BÁO ‘SIÊU ĐẠO VĂN’ CỦA PETROTIMES !

TÂM SỰ Y GIÁO: MỘT BÀI BÁO ‘SIÊU ĐẠO VĂN’ CỦA PETROTIMES !: TSYG: Báo PetroTimes vừa có bài Hiểm họa từ Facebook và Blog , đúng vào ngày 2-9-2013 (không biết có ẩn ý gì không?). Chưa biết cái hiểm ...

No comments:

Post a Comment