Thursday, September 5, 2013

Phóng viên tự do: Bệnh viện Thanh Nhàn Hà nội cần được điều tra, tru...

Phóng viên tự do: Bệnh viện Thanh Nhàn Hà nội cần được điều tra, tru...:     Qua điều tra độc lập của chúng tôi tại một số bệnh viện trong đó có viện Thanh nhàn, chúng tôi đã có được hàng loạt thông tin từ các qu...

No comments:

Post a Comment