Thursday, September 5, 2013

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này- GS Nguyễn Văn Tuấn: CNXH GIÀU SINH LỰC

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: CNXH GIÀU SINH LỰC: Dân oan trên đường phố Ông Trần Hữu Phước, nguyên thư ký của cố Trưởng ban Tổ chức TW đảng CSVN Lên Đức Thọ viết trên báo Sải gòn giải ...

No comments:

Post a Comment