Friday, September 6, 2013

"Có những đợt đặc xá là do nhà tù quá tải chứ không phải do giáo dục tốt nên tái phạm nhiều" (tướng Phan Anh Minh, CAtpHCM) & Mới được đặc xá 2 ngày đã chém chết 1 người, bị thương 1 người!

TỄU - BLOG (Dân trí): THỰC CHẤT, ĐỢT ĐẶC XÁ VỪA QUA LÀ DO NHÀ TÙ ĐÃ QUÁ TAI: Đặc xá do nhà tù quá tải, không phải do cải tạo tốt

NLD 6/9/13: Mới được đặc xá 2 ngày đã chém chết 1 người, bị thương 1 người

No comments:

Post a Comment