Friday, September 6, 2013

kienthuc.net.vn 6/9/13: Những doanh nghiệp mờ mắt vì tiền, “đầu độc” môi trường... hại dân


- Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái (gọi tắt là Công ty Thanh Thái), tại thôn An Cư, xã Cẩm Tâm (Cẩm Thủy – Thanh Hóa)
Công ty TNHH một thành viên kim loại màu Thái Nguyên (nằm tại phường Bách Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)
Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho xả thải ô nhiễm, “đầu độc” kênh Nam Vang
3 công ty ở Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây (Sơn Tịnh) xả chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường, “đầu độc” suối cầu Kênh
- VEDAN, etc..

No comments:

Post a Comment