Sunday, September 15, 2013

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: ĐẶNG NGỌC VIẾT, CÁI CHẾT & SỰ SANG TRỌNG CẦU KỲ

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: ĐẶNG NGỌC VIẾT, CÁI CHẾT & SỰ SANG TRỌNG CẦU KỲ: Blog: Phalanxist Trong tập truyện ”MỘT CUỘC GẶP GỠ” được Nhã Nam xuất bản mới đây, tác giả-Milan Kundera kể lại: Trong tiểu thuyết, ...

No comments:

Post a Comment