Sunday, June 17, 2012

Thực tiễn là tiêu chuẩn của Chân lý

Đọc một các bài viết gần đây về các phát ngôn của quan chức nước ta thì thấy có lẽ cách phát ngôn lấy được, kiểu "nói một đằng thực tiễn một nẻo" đang trở thành phổ biến! Trong thời buổi loạn ngôn "chân lý thuộc về những kẻ có chức quyền" thì để đánh giá hiện tượng/sự vật với một cái nhìn khách quan và độc lập, chúng ta phải bám sát triết học duy vật biện chứng. Có một nguyên lý luôn luôn đúng, đó là “thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiệm nghiệm chân lý”.

Đọc:
Bộ trưởng Vương Đình Huệ: “Phí bảo trì đường bộ không hạn chế phương tiện”
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Chưa phát hiện rút ruột công trình
Nợ xấu ngân hàng: “Tập đoàn không phải nguyên nhân chính”
Hậu chất vấn và tâm tư đại biểu Quốc hội
Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận "Cứ để dư luận người ta nói"
Nguyên bộ trưởng tt&tt Lê Doãn Hợp: "Việt Nam không có vùng cấm báo chí"; Báo chí và quyết định khó khăn trong đời Bộ trưởng


No comments:

Post a Comment