Thursday, June 21, 2012

10 nguyên nhân khiến các quốc gia suy thoái

Các quốc gia không tự nhiên suy thoái. Sự hủy diệt có nguyên nhân sâu xa từ các hạt giống xấu được gieo cấy trong chính các thể chế/tổ chức chính trị của các quốc gia ấy. Đọc phân tích về 10 lý do làm suy thoái/sụp đổ các chế độ chính trị: Bắc Triều, Uzbekistan, Nam Phi, Ai cập, Đế quốc Áo-Hung và đế quốc Nga, Somali, Columbia, Peru,   Bolivia, Sierra Leone:

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/18/10_reasons_countries_fall_apart?page=0,9
Ban dich tieng Viet: http://www.viet-studies.info/kinhte/Why_nations_Fail_trans.htm

Còn nguyên nhân của sự trì trệ, khủng hoảng của Việt Nam? Cáo chung của điều thần kỳ Việt Nam 

No comments:

Post a Comment