Tuesday, June 12, 2012

Hồi ký của Bác Nguyễn Thị Bình: Những lời tâm sự của một con người chân chính

"Nếu mình là người tự trọng, thì luôn phải biết tự phê bình. Có những điều đáng làm tốt hơn, nhưng trình độ hạn chế hoặc hoàn cảnh không thể làm tốt được. Cho nên nếu nói trong cuộc đời không có gì nuối tiếc thì không phải, nhưng chưa đến mức phải ân hận"
"Giá mà trong thời kỳ đàm phán ở Paris, tiếng Anh của tôi cũng tốt như tiếng Pháp, thì với vị trí khi đó tôi có thể làm được nhiều điều hơn. Thời kỳ sau này làm Bộ trưởng giáo dục, tôi nghĩ có nhiều khuyết điểm hiện nay có từ thời chúng tôi. Khi ấy tôi chưa làm được tốt không phải vì không muốn, mà do trình độ có hạn, sự chỉ đạo chưa đầy đủ"
Mua sách online tại NXB Tri thức.
Ra mắt cuốn hồi ký tại SÀi Gòn và một số trích đoạn: Báo Thanh Niên 

No comments:

Post a Comment