Sunday, June 3, 2012

Bức điện Cụ Hồ kêu gọi tổng thống Truman và nhân dân Mỹ can thiệp ủng hộ Việt Nam độc lập

http://www.archives.gov/historical-docs/todays-doc/index.html?dod-date=228
Điện tín Cụ Hồ gửi tổng thống Mỹ Truman ngày 28/2/1946, có đóng dấu nhận ngày 11/3/1946. Đây là thời điểm phái đoàn Việt Nam đang đàm phán với đại diện chính phủ Pháp, mà kết quả là đạt được Hiệp định 6/3/1946. Câu cuối của bức điện:
"Vì vậy tôi hết sức tha thiết kêu gọi cá nhân ông và nhân dân Mỹ ngay lập tức can thiệp ủng hộ công cuộc độc lập của chúng tôi và giúp cho việc đàm phán được tuân theo các nguyên tắc của các Hiến chương Đại Tây Dương và San Francisco"
Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đã không trả lời! Nếu lúc ấy Truman có lựa chọn khác, hẳn hai dân tộc đã tránh được một cuộc chiến khủng khiếp, nước Việt Nam hẳn đã là một Quốc gia Dân chủ hùng cường và quan hệ giữa hai dân tộc hẳn đã thành biểu tượng của Hòa bình hữu nghị bền vững!

6/6/2012: Đọc thêm những cảm nhận được xuất bản trên Hiệu Minh- Blog về hai Bộ trưởng Panetta và Phùng Quang Thanh khi trao nhau những kỷ vật của các chiến binh từ hai phía đã hy sinh: Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường
www.startribune.com/nation/156973865.html?page=all&prepage=1&c=y
online.wsj.com/article/SB10001424052702303918204577445810270201038.html#slide/1  

Đọc thêm:

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1967-vietnam-letters1.html
http://rationalrevolution.net/war/collection_of_letters_by_ho_chi_.htm
http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/with/5389846041/

No comments:

Post a Comment