Wednesday, July 18, 2012

Sau hơn 30 năm Việt Nam lại đối diện hai gọng kìm Bành trướng Trung hoa + Tiểu tốt Campuchia như năm 1975

Hồi tháng 3/2012 nói chuyện Công anh bắt tép nuôi cò và tháng 7/2012 này cả thế giới chứng kiến sự phản bội của chính quyền Hunsen Campuhia chống lại không chỉ Việt Nam mà cả khối ASEAN. Đã đến lúc khối ASEAN hoặc phải khai trừ Campuchia hoặc vĩnh viễn bị Trung Quốc chi phối qua con ngựa thành Troa mà Việt Nam đã hy sinh xương máu hàng vạn đồng bào chiến sỹ cứu chúng khỏi chính sự diệt chủng của Polpot được chính Trung Quốc nuôi dưỡng.


Quân đội Việt Nam chiến thắng trở về:
  

Những lý giải khả dĩ về sự trở cờ của Hunsen:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/07/120718_cambodia_faces_choice.shtml
http://www.rfavietnam.com/node/1268

1 comment:

  1. Chúng ta chết vì chúng ta ảo tưởng. Thế thôi. Ngu dại thì chết. Cả tin thì chết. Chả nên trách cứ Hun Hin làm gì. Bài học của cụ Phan Bội Châu hồi đầu thế kỉ XX khgi định cầu viện từ Nhật Bản vẫn đáng cho ta học lắm chứ.
    Dại đột thì toi. Thế thôi.

    ReplyDelete