Thursday, July 26, 2012

Dù không sợ phải cầm súng, chúng ta cần phải biết yêu Hòa Bình

Trong 4 cuộc chiến tranh: Pháp-Việt, Mỹ-Việt, Khmer-Việt và Trung-Việt, đồng bào hai miền Nam-Bắc dù bên này hay bên kia (mà nhiều gia đình vì hoàn cảnh chia thành hai phía đối nhau!) hy sinh 3-4 triệu người con. Và vô vàn đau thương vẫn còn tiếp nối cho bao số phận các thế hệ tiếp nối. Trách nhiệm thế hệ chúng ta không chỉ giữ cho được toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải tránh cho thế hệ thanh niên hiện nay và thế hệ sau phải chịu đựng những bất hạnh của các thế hệ đã qua!

http://www.baomoi.com/Home/SanKhau/infonet.vn/Mot-bai-viet-ve-ngay-27-thang-7-xon-xao-cong-dong-mang/8968385.epi

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/82060/nhung-cuu-thanh-nien-xung-phong-quy-y-cua-phat.html

http://bee.net.vn/channel/1987/201207/Phat-hien-hon-500-bo-hai-cot-chon-tap-the-1842995/

Chiến khu Đ và nghĩa trang không có những nấm mồ 

Bức thư tiên tri về sự ra đi... của một liệt sĩ

Và con biết bao câu chuyện đau lòng không/sẽ không bao giờ được viết lên của những người con của cùng một mẹ Mẹ Việt Nam đã ngã xuống phía bên này hay bên kia chiến tuyến!  


No comments:

Post a Comment