Tuesday, July 24, 2012

Người Trung quốc tự do vào Việt Nam sinh sống, làm việc, và khi có động họ trốn thoát rất nhanh

Lực lượng an ninh chúng ta rất mẫn cán và có tài. Vậy sao người Trung Quốc được tự do làm ăn, gây hậu quả và khi bị phát hiện đều bỏ trốn về nước dễ dàng thế này?


“Kỹ sư, chuyên gia” Trung Quốc làm lao động phổ thông (Thanhnien, 29/7/2012)


Bác sỹ Trung Quốc đã trốn rất nhanh! (Vietnamnet, 25/7/2012)

No comments:

Post a Comment