Thursday, June 30, 2011

TQ gây sự: nguồn lợi dầu mỏ! (bên cạnh mục tiêu chính trị- khuấy động chủ nghĩa dân tộc hướng dư luận khỏi các bức xúc xã hội)

Ngay từ năm 2007 các tác giả gốc Trung đã công khai nguồn lợi dầu khí ở các vùng biển xung quanh TQ, đặc biệt vùng ngoài khơi VN như thế này:
http://www.energytribune.com/articles.cfm/485/Chinas-Offshore-Heating-Up
Quả thực là dầu nhiều khoan trúng là tự phun lên: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/28189/viet-nam-phat-hien-via-dau-lon-ngoai-bien.html

Còn tác giả David Arase phân tích chi tiết hơn, ngoài 2 nguyên nhân trên có 1 Điều kiện là lực lượng quân sự TQ cũng đã mạnh hơn và 1 Giả định là Mỹ không có lợi gì để tham chiến nếu xảy ra chiến tranh giữa TQ với VN và Philipin: http://www.eastasiaforum.org/2011/06/29/china-s-militant-tactics-in-the-south-china-sea/
Và nhận xét này thật xác đáng: trong chiến lược 50-60 năm qua của TQ họ luôn quyết tâm bành trướng ra biển và xuống phía Nam, và độc hại hơn: họ nhồi sọ nhiều thế hệ học sinh TQ rằng tất cả các vùng biển đường lưỡi bò là của họ từ thời nhà Hán! (Tất nhiên khi ấy thì cả miền Bắc VN- quận Giao Chỉ- cũng thuộc Hán !):
"Jayanta Roy Chowdhury says:
Will China be satisfied with just exploiting undersea oil in the Spratleys?
One suspects that is just wishful thinking.
A kind of compomise solution being offered to keep the dragon from breathing fire now, but not for too long.
China’s focus on `re-unification’ with Taiwan and claims over Spratley is in reality a bid to break the first island chain which surrounds China and can be used by the US and its allies to choke China in case of a conventional war.
Beijing does not look likely to deflect from this aim, regardless of sops offered to her. Secondly, even more dangerously, China has been teaching its young for the last 50-60 years a history which says Taiwan, Spratleys and other South China Sea islands rightfulluy belongs to the `middle kingdom’, citing some medieval maps drawn by a long forgotten Chinese admiral who may have collected tribute or may have once landed in those lands.
These generations have now inherited positions of power in China, they are hardly likely to stop believing that they are in the moral right in this fight and to assert their new found strength.
`St George’ will have to work out some other formula if it indeed is serious about saving South Sea `damsels.’"

No comments:

Post a Comment