Monday, June 27, 2011

Sản phẩm của nền giáo dục chúng ta đây sao?

Một sinh viên học giỏimất nhân tính thế này sao??? Nền giáo dục dạy chữ không luyện người??? Những ai yếu tim chỉ nên đọc tiêu đề, đừng đọc link!
Tiêu đề : "Lời khai kinh hoàng của nam sinh giết bạn
 "
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/27637/loi-khai-kinh-hoang-cua-nam-sinh-giet-ban.html

No comments:

Post a Comment