Saturday, June 18, 2011

Khi Trí tuệ không được coi trọng

Tình trang chung của xã hội khi sử dụng con người tùy tiện không căn cứ vào năng lực thực (năng lực= kiến thức kỹ năng + đạo đức nghề nghiệp): dự án viết sách giáo khoa (70 000 tỷ) có trước chiến lược cải cách giáo dục (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/25587/tranh-luan-nay-lua-de-an-70-000-ty-dong.html), hay xây cầu vượt để tính đến chuyện đập bỏ vì "Theo PGS.TS Đạo sở dĩ có việc trên là do từ trước đến nay chúng ta không coi trọng tiến trình quy hoạch. Quy hoạch chi tiết thường duyệt trước quy hoạch chung đô thị, dẫn đến việc phá đi làm lại. Đây là những sai sót không thể sửa chữa được" (http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/26370/ha-noi-sap-pha-3-cau-vuot-de-lam-duong-.html)


Còn bao sự "bất cập" khác đều do cái bất cập con người (khái niệm mới là "Nhân tai") mà truy nguyên nhân đến cùng là cái cơ chế- các nguyên tắc tổ chức và quản trị xh đã cho phép nó nẩy nở, phát triển tràn lan và bây giờ nó lũng đoạn mọi hoạt động. Xét từ thực tế này, thì sự bộc trực của ông Nguyễn Sinh Hùng "trả lời câu hỏi của đại biểu Đặng Như Lợi trước đó về kỷ luật hành chính, Phó Thủ tướng nói: "Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp" (http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm) phản ánh cái thực tế sâu mọt (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/19800/-mot-con-sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-.html) tràn lan thế nào trong hệ thống công quyền!

No comments:

Post a Comment