Friday, March 21, 2014

TỄU - BLOG: TS. Tô Văn Trường: QUẢ BÁO NHÃN TIỀN RỒI !

TỄU - BLOG: TS. Tô Văn Trường: QUẢ BÁO NHÃN TIỀN RỒI !: Bể lắng quặng đuôi của Nhà máy Alumin Tân Rai – Lâm Đồng.Ảnh: QUANG TÚ (nld.com) QUẢ BÁO NHÃN TIỀN Tô Văn Trường Sau những vật n...

1 comment:

 1. Đời công nhân/nhân viên/giáo viên tối tăm!

  Tháng này qua tháng khác.
  Mình luôn luôn thiếu tiền.
  Khi nửa tháng đầu qua.
  Là khi tiêu hết tiền.

  Mình lo chạy từng bữa.
  Mà sao chẳng đủ ăn.
  Hôm qua tiêu hết tiền.
  Đành nhịn ăn nhịn uống.
  Hôm nay nhận việc mới.
  Mà trong lòng đắng cay.
  Đêm nay lại tăng ca.
  Ôi! Sao đời khổ quá.
  Mà biết kêu ai bây giờ.

  Đời công nhân/nhân viên/giáo viên tối tăm.
  Không mong được sung túc.
  Chỉ mơ sống như bao người.
  Quan tham giờ nhiều quá.
  Lại thêm lũ sang giàu.
  Ngày đêm mà bóc lột.
  Đời công nhân/nhân viên/giáo viên tối tăm.

  Ngày xưa cụ Các Mác.
  Ngày nay cụ Lê Nin.
  Và Bác Hồ kính yêu.
  Đã chỉ ra con đường.
  Giải phóng sự tối tăm.
  Bằng đấu tranh cách mạng.

  Hỡi anh em công nhân/nhân viên/giáo viên.
  Nếu đời còn tăm tối.
  Tại đâu ta cam chịu.
  Hãy vùng lên, người ơi.

  ReplyDelete