Monday, March 31, 2014

Amazing Vietnam: Cảm xúc Sơn Đoòng

Amazing Vietnam: Cảm xúc Sơn Đoòng: Bằng cảm xúc của một du khách, nhiếp ảnh gia người Mỹ Ryan Deboodt đã tham gia hai chuyến khám phá Sơn Đoòng để thực hiện một bộ ảnh hồi cuố...

No comments:

Post a Comment