Monday, September 10, 2012

Vị thế thấp hèn của người thầy trong nền GD Việt Nam hiện nay

Trong GD ĐH: Những chuyện đang xảy ra ở ĐH Công nghiệp tp HCM không phải là chuyện riêng lẻ. Đáng tiếc nó đang là chuyện phổ biến ở rất nhiều nơi!
Đầu tháng 8/2012, Hiệu trưởng Trường Đại Học công nghiệp TP. HCM đã ra hàng chục các quyết định gây chấn động toàn trường và miễn nhiệm một loạt cán bộ không lý do và đưa một số cán bộ, giảng viên về làm việc tại các đơn vị không cần chuyên môn. (Những bức xúc cần được làm rõ tại ĐH Công nghiệp TP.HCM); ĐH Công nghiệp TP.HCM: Thêm một quyết định gây “sốc")
 Trong GD Phổ thông: chuyện hành xử bất nhân với giáo viên phổ thông xảy ra rất nhiều nơi, chứ không riêng gì tp HCM hay Hà Nội. Nhưng chuyện xảy ra ở hai thành phố lớn nói lên một sự thật về vị trí thực sự thấp hèn của người thầy trong nền giáo dục đất nước này!
 Cô giáo tự tử trước mặt lãnh đạo;
Trường Trần Phú, Hà Nội: Giáo viên “tố” quyền hiệu trưởng (danviet.vn, 21/08/2012)

No comments:

Post a Comment