Friday, September 21, 2012

Đất nước lụn bại vì bầy "sâu", lũ "rắn" và các loại trí thức như ông Lê Văn Lan

Đọc để thấy trình độ ngụy biện của một ông giáo sư của nhà trường XHCN. Đa phần ý kiến phản hồi đều rất xác đáng! Ông Lê Văn Lan là người duyệt đề án xây bảo tàng 11 nghìn tỷ (500 triệu đola Mỹ; đủ đầu tư cho1-2 trường đại học hiện đại) nên giờ cố vụng chèo khéo chống nhằm bảo vệ cái sai ?


Siêu bảo tàng 11.000 tỉ: Xây bây giờ là quá muộn?

 - "Chúng ta bây giờ mới chỉ chăm chăm vào xây cái nhà thôi chứ chưa tính đến việc bày biện ở trong đó như thế nào. Cho nên lo cho việc xây nhà 1, thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lo cho việc trưng bày ở trong đó gấp 3", GS Sử học Lê Văn Lan.No comments:

Post a Comment