Sunday, September 16, 2012

Đọc về Giáo dục đại học và Nghiên cứu khoa học, ngày 17/9/2012

Bài viết quan trọng của TS Nguyễn Ngọc Kính, nguyên vụ trưởng vụ KHCN bộ NN&PTNN: Đầu tư vào nghiên cứu khoa học hiệu quả thấp: Thử đi tìm nguyên nhân

Chuyện không mới nhưng vẫn chưa cũ: "Làm khoa học cũng phải nói dối" (Tuổi Trẻ 8/10/2012)


Albert Einstein nói về giáo dục đào tạo: Điều quan trọng nhất về giáo dục (Văn hóa Nghệ An, 23/5/2012)

Quan trọng: Kỹ năng làm việc toàn cầu theo chuẩn của Intel (Vietnamnet 17/9/2012)

Báo động đại học Việt thiếu 'linh hồn' (Vietnamnet, 17/9)
Khoa học và giáo dục: Những nghịch lý (Vietnamnet, 14/9)
Trao tự chủ tài chính cho nhà khoa học (Vietnamnet, 14/9/2012)
Nhà tuyển dụng 'tố' giáo dục hoang phí (Vietnamnet, 7/9/2012)
Tại sao nông dân mơ con làm ông to, bà lớn? (Vietnamnet, 8/9/2012)

Cần một nền giáo dục có tư duy phản biện (Văn hóa Nghệ An, 14/9/2012)
Sứ mệnh và sử mệnh của đại học đẳng cấp (Văn hóa Nghệ An, 24/8/2012)
Sự thiết yếu của tự do nghiên cứu (Văn hóa Nghệ An, 17/8/2012)
Bài giảng bậc đại học hay hành trình suy ngẫm (Tia sáng, 22/12/2011)

Link tốt: Cẩm nang và chiến lược học tập: http://www.studygs.net/vietnamese/crtthk.htm

No comments:

Post a Comment