Wednesday, September 5, 2012

Chúc thọ Nhà văn Nguyên Ngọc tuổi 80

Nguồn: eVăn, 22/6/2012
Ông là người thầy của nhiều thế hệ học sinh với các tác phẩm đã được đưa vào sách giáo khoa "Đất nước đứng lên", "Rừng xà nu", "Đường chúng ta đi".

Chúc mừng Nhà văn và chúc ông mãi khang kiện tiếp tục sự nghiệp trồng người với ngôi trường ĐH Phan Chu Trinh!

Tống Văn Công viết về Nguyên Ngọc và vài chuyện khác: Từ một bài báo nhỏ (viet-studies 20-8-12)
Nguyên Ngọc, con người lãng mạn (VHNA 20-9-12) -- Bài Nguyễn Đăng Mạnh (Viet-studies 20-9)
- Viết về Nguyên Ngọc trên Café Pleiku
- Trên Văn hóa Nghệ An: Nhà văn Nguyên Ngọc: Cần phản tư về nguyên nhân gốc của sự suy thoái văn hóa và giáo dục
Thầy Nguyên Ngọc của tôi
- Trên Tia sáng: Bát tuần rồi Nguyên Ngọc ơi!Chính ủy Nguyên Ngọc
- Tuổi trẻ: Nguyên Ngọc - vẫn mãi trên đường
- Bùi Văn Bồng-blog: Nguyên Ngọc không "chệch hướng"

No comments:

Post a Comment