Tuesday, April 17, 2012

Chuyện giấc mơ Nobel

Giấc mơ chung mang tên Nobel của hai VIP có nhiều tương đồng tính cách của chính phủ TT Nguyễn Tấn Dũng.
Nguồn: vnu.edu.vn, 11/3/2008
Nguồn: vnu.edu.vn, 11/3/2008
Giấc mơ Nobel được hai ông Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân đặt vào tay ông Mai Trọng Nhuận vào ngày 11/3/2008 (tin ngày 11/3/2008 trên vnu.edu.vn: ĐHQGHN hợp tác toàn diện với PetroVietnam) nhưng mới được dư luận xới lại mấy ngày qua.

Trong những bài viết bình luận về chuyện này, GS Nguyễn Văn Tuấn phân tích hợp tình hợp lý nhất. Đọc trang nguyenvantuan.net ngày 12/4/2012: Đề án Nobel: giữa mộng và thực.

No comments:

Post a Comment