Tuesday, May 13, 2014

Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Vụ việc ở Bình Dương.Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Vụ việc ở Bình Dương.: Cuộc biểu tình chống TQ xâm lược của những người công nhân ở Bình Dương có những hành động đập phá cổng, cửa kính. Thứ nhất có ý kiến ...
" Khi chúng ta phê phán họ, chúng ta có bao giờ tự hỏi mình đã hoà mình vào giai cấp công nhân, ăn ở và tìm hiểu suy nghĩ của họ. Tìm cách nâng cao ý thức đấu tranh mang tính văn minh hay chưa.? "
"Nhân sĩ trí thức thì viết bài, trả lời phỏng vấn. Nhân dân thành thị xuống đường tuần hành. Doanh nghiệp thì không bán hàng. Công nhân thì đình công, đập phá.
Hãy cứ nhìn bản chất đang diễn ra của sự việc. Chớ vội kết đoán là âm mưu của TQ gây cớ để tấn công, cũng chẳng phải thế lực nào trong nước muốn tranh thủ làm loạn thay đổi chế độ. Những kết luận ấy gây hoang mang và bất lợi cho đất nước lúc này.

No comments:

Post a Comment