Wednesday, May 14, 2014

HUỲNH NGỌC CHÊNH: CÂU CHUYỆN VỀ ASAMA Ở BÌNH DƯƠNG

Chuyện đau buồn về sức mạnh của đám đông giai cấp mới thật sự vô sản!

HUỲNH NGỌC CHÊNH: CÂU CHUYỆN VỀ ASAMA Ở BÌNH DƯƠNG: Sutrolaicua Vetxuoc Câu chuyện của anh Lâm Xuân Thi Anh đã gọi điện cho tôi & kể câu chuyện này: "Tối qua công nhân BD ...

No comments:

Post a Comment