Monday, May 5, 2014

Paltalk Làm Báo: Trung Quốc tuyên bố giàn khoan hoạt động 3 tháng ở Biển Đông

Paltalk Làm Báo: Trung Quốc tuyên bố giàn khoan hoạt động 3 tháng ở...: Thứ hai,  2014-05-05 21:09:05  - Nguồn:  Docbao.vn Ngày 5-5, Cục Hải sự Trung Quốc tái xác nhận thông báo giàn khoan Hải Dương...Mặc Lâm (RFA 5-5-14): Việc phải tới, đã tới 

"Cho dù bằng cách nào đi nữa thì Trung Quốc cũng đã bước chân vào căn nhà Việt Nam và đặt con dao trên bàn tiếp khách. Cách nói chuyện làm sao để cho kẻ mạnh đừng vung dao vấy máu là điều khôn khéo của chính phủ. Tuy nhiên cái gọi là khôn khéo bằng cách hạ mình đã tỏ ra phá sản vì việc hạ mình đã dẫn tới kết quả của ngày hôm nay. 
Chần chừ và tự ru ngủ trước mánh khóe của Trung Quốc nhưng vẫn cho là khôn khéo, thông minh là sai lầm to lớn của lãnh đạo và có lẽ đây chính là dịp tốt để họ thức tỉnh và quay lại với sức mạnh của nhân dân."


No comments:

Post a Comment