Friday, May 16, 2014

HD-981 TRUNG QUỐC SAI RỒI

Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=hy-tElx3vrA&feature=share

Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta thanh bình
Rồi cùng với các đất nước khác xung quanh đang hội nhập
Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc lớn mạnh
Vậy mà sao cứ đi phá hoại rồi đi xâm lăng.

Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta văn minh
Dù nhỏ bé thế nhưng cũng luôn sống sao cho vẹn tình
Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc mưu mô
Từ bao lâu vẫn mang trong mình lòng tham lam thôi.

[ĐK:]
Bỗng có hôm chúng đặt giàn khoan chẳng hỏi gì
Cứ thế cho hoạt động làm như ở nhà mình
Tàu Việt Nam mới ra ngăn chặn
Nào ngờ thay chúng không biết điều
Làm bị thương các anh trên tàu Việt Nam thân yêu.

Trung Quốc sai, Trung Quốc sai, Trung Quốc sai rồi
Điều mong ước của bao nhân dân nước Việt là hòa bình

Mau rút lui, mau rút lui,hãy rút quân về
Lòng vị tha chúng tôi có hạn dừng ngay mau đi.

Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta thanh bình
Rồi cùng với các đất nước khác xung quanh đang hội nhập
Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc lớn mạnh
Vậy mà sao cứ đi phá hoại rồi đi xâm lăng.

Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta văn minh
Dù nhỏ bé thế nhưng cũng luôn sống sao cho vẹn tình
Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc mưu mô
Từ bao lâu vẫn mang trong mình lòng tham lam thôi.

[ĐK:]
Bỗng có hôm chúng đặt giàn khoan chẳng hỏi gì
Cứ thế cho hoạt động làm như ở nhà mình
Tàu Việt Nam mới ra ngăn chặn
Nào ngờ thay chúng không biết điều
Làm bị thương các anh trên tàu Việt Nam thân yêu.

Trung Quốc sai, Trung Quốc sai, Trung Quốc sai rồi
Điều mong ước của bao nhân dân nước Việt là hòa bình

Mau rút lui, mau rút lui,hãy rút quân về
Lòng vị tha chúng tôi có hạn dừng ngay mau đi.

[ĐK:]
Bỗng có hôm chúng đặt giàn khoan chẳng hỏi gì
Cứ thế cho hoạt động làm như ở nhà mình
Tàu Việt Nam mới ra ngăn chặn
Nào ngờ thay chúng không biết điều
Làm bị thương các anh trên tàu Việt Nam thân yêu.

Trung Quốc sai, Trung Quốc sai, Trung Quốc sai rồi
Điều mong ước của bao nhân dân nước Việt là hòa bình
Mau rút lui, mau rút lui,hãy rút quân về
Lòng vị tha chúng tôi có hạn dừng ngay mau đi.

Dừng lại đi hỡi anh em gần
Đừng vừa ăn cướp xong la làng
Làm sục sôi biết bao con người Việt Nam quê tôi !

No comments:

Post a Comment