Thursday, May 8, 2014

TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LĂNGCÁC ANH CẢNH SÁT BIỂN VÀ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỐ LÊN, ĐUỔI GIÀN KHOAN GIẶC TÀU RA KHỎI LÃNH HẢI VIỆT NAM.

90 TRIỆU ĐỒNG BÀO SẴN SÀNG TIẾP SỨC CÁC ANH!TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LĂNG TR...: LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH  CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LĂNG TRÊN BIỂN ĐÔNG  (Chủ nhật, 11/5/2014 tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh) Kính thưa t...

No comments:

Post a Comment