Friday, August 9, 2013

Xoáy nước mưa lụt Hà Nội 8/8/13 (sáng tạo tập thể của nhiều đời lãnh đạo Hà Nội) và Starry Night của Van Gogh

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2013_08_09/
anh-mua-ha-noi-giaoduc.net.vn9.jpg
http://www.vangoghgallery.com/catalog/image/0612/Starry-Night.jpg

No comments:

Post a Comment