Sunday, August 11, 2013

Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh: Gần 500 cư dân Khu tập thể các ban Đảng trung ương bị “đầu độc”?

 Đến gia đình các quan chức các đơn vị lãnh đạo đảng còn bị hành thế này, thân phận người dân đen ra sao???

Đọc Dân Trí, 11/8/13: Gần 500 cư dân Khu tập thể các ban Đảng trung ương bị “đầu độc”?


No comments:

Post a Comment